Professor:Carme Sol i Serena
Durada:10 h en 5 sessions
Inici/final:DEL 9 de FEBRER al 9 de MARÇ
Dia:Divendres de 17 a 19 h
Preu:41,02 €  (suplement de 15 €)

Taller pràctic on s’exploraran les possibilitats de l’estampació tèxtil amb segells. Es confeccionaran les matrius (segells) i amb diferents entintats s’estamparan sobre teixit.

Objectiu del taller
Conèixer diferents materials i eines per a  la confecció de segells (matrius), Treballar la estampació artesanal i la tenir la capacitat de personalització de teixits.

Metodologia: Experimentació i pràctica d’estampació.

Programa

  • Creació d’un motiu que permeti la seva reproducció seriada en un teixit.
  • Realitzar el motiu escollit en forma de segell (matriu).
  • Projectar l’estampació del motiu per tal de posicionar-lo sobre la peça de roba de diferents maneres: repeticions, horitzontalitat- verticalitat, rapports, continuïtat…)
  • Entintat.
  • Estampació sobre diferents teixits

Material que s’ha de portar

Estoig personal amb: llapis, regla, joc d’escaires, cúter, tisores, cinta adhesiva de dues cares, adhesiu de barra o cola blanca…

Paper per a esbossar, preferible que sigui quadriculat.

Diferents tipologies de teixits.

Suplement econòmic: 10€

A qui va destinat

A totes les persones que vulguin conèixer i practicar amb tècniques d’estampació artesanal.

No cal preparació específica.