Coordinador:Francisco Gómez.  Taller milans
Durada:14 h en 7 sessions
Inici/final:DEL 5 D’OCTUBRE AL 23 DE NOVEMBRE
 DiaDivendres de 19 a 21 h
Preu:76,23 €

Vols formar part d’un grup d’estudis sobre processos químics de fotografia?

El Pati ofereix un espai obert a tots aquells que vulguin aprofundir en la investigació de tècniques químiques de fotografia i generar un lloc de recerca on realitzar projectes fotogràfics.

Objectiu del taller
Generar un espai i programa de treball conjunt, incentivant la comunicació, l’esperit d’anàlisi i la recerca creativa.

Metodologia
A partir de la recopilació de material teòric de les tècniques a investigar es realitzés la experimentació pràctica. Al llarg del seminari es prioritzarà tant el debat grupal com les iniciatives personals de cada integrant del grup.

Programa
L’aula oberta ofereix un espai de treball on desenvolupar projectes personals paral·lelament a la investigació de tècniques químiques de fotografia, la seva història i els materials i químics que actualment es troben al mercat. Un espai de continuïtat i investigació. L’estructura del programa es preveu en els següents termes:

  • Presentació històrica dels principals processos fotogràfics del segle XIX i XX.
  • Debat i selecció conjunta de les tècniques a investigar i disseny del cronograma de treball.
  • Lectura compartida del material teòric sobre les tècniques seleccionades i recerca dels elements bàsics de treball.
  • Primeres proves i avaluació dels resultats.
  • Memòria del procés de treball.
  • Segones proves.

Suplement econòmic
S’ha d’acordar amb el grup en funció de les tècniques a investigar.

A qui va destinat
A estudiants, fotògrafs, creatius que hagin tingut contacte amb el laboratori i/o tècniques químiques de fotografia.