Professor Carles Palacio (SomAtents)
DuradaDurada: 10,5 h en 7 sessions
Inici-finalDE L’11 D’OCTUBRE AL 29 DE NOVEMBRE
HorariDijous de 17 a 18.30 h
Preu43,07 €

En aquest taller treballarem com optimitzar recursos propis i els que ens ofereix el nostre entorn, en aquest cas un entorn urbà, amb llums i espais canviants;  per tal de composar un retrat que sigui estètic i que compleixi amb unes característiques formals i comunicatives.

Objectiu del taller

En aquest taller es vol treballar com agilitzar i millorar tant el procés de captació de la imatge d’un retrat en entorns urbans, com els processos de selecció i edició de les imatges resultants.

Aprendrem a optimitzar els recursos tant a nivell material —focals, flaixos, etc.— com els que ens ofereix el nostre entorn per tal de composar un retrat que pugui ser interessant i que compleixi amb unes característiques formals i comunicatives.

Metodologia

Els curs es divideix amb tres blocs:

  1. Apartat teòric, on veurem alguns dels referents actuals, metodologies de treball i llenguatge audiovisual
  2. Apartat pràctic, amb dues sortides per Barcelona i dues sessions per a editar i comentar dubtes
  3. Defensa i exposició del material resultant

Programa

—La composició. Conceptes bàsics i avançats de composició

—Llenguatge audiovisual. Com construir un missatge, què volem explicar

—Referents contemporanis i metodologies de treball

—Com treballar al carrer. Quines eines necessitem?

—Sortides pràctiques. 2 sortides en diferents entorns

—Edició i retoc del material. Posar en comú els dubtes que hem tingut. Treballarem diferents eines i programes d’edició i comentarem metodologies de treball i optimització del temps. Prepararem les nostres imatges per a poguer ser impreses

—Presentació i defensa del material en suport físic

Material que s’ha de portar

Portàtil amb programes d’edició (Photoshop i Bridge com a mínim. Ideal Photoshop, Bridge i Lightroom) i material fotogràfic (Càmera, objectius, flaix, etc.)

Suplement econòmic

Fora interessant que els alumnes portessin amb suport físic les imatges resultants el darrer dia. Cada alumne tria el laboratori a on fer les còpies

A qui va destinat

A persones amb coneixements de fotografia que volen perfeccionar la seva tècnica i experimentar amb el retrat fora d’estudi.