Professor:Noèlia Pérez
Durada: 12 h en 8 sessions
Inici/final:DEL 19 D’OCTUBRE AL 14 DE DESEMBRE
Dia:Dijous de 17.30 a 19 h
Preu:49,22 €

Enfocar l’entorn més proper, quotidià i familiar pot ser un bon punt de partida per mostrar de forma profunda molts temes de la nostra vida i dels que la comparteixen amb nosaltres. Partirem del gènere del diari íntim visual per a crear el nostre propi diari.

Objectiu del taller:
El taller té com objectiu veure un mapa tant d’autors com de metodologies de diferents treballs fotogràfics que es centren en el diari fotogràfic per tal de donar-nos d’eines per a crear el nostre propi diari.

Metodologia:
Introduccions teòriques de cada una de les lliçons, seguides d’exercicis pràctics. Visualització crítica del treball d’altres autors/es. Realització d’ un projecte de curs individual

Programa:
Imatge i paraula. Tipus de diaris fotogràfics. Els materials del llibre objecte. Narrativa i estructura visual. Formalitzacions.

Material que cal portar: S’anirà explicant en cada una de les sessions.

A qui va destinat:
Va destinat a qualsevol persona interessada en crear un diari visual. No calen coneixements previs.