Cinema

Les propostes de cinema d’aquest trimestre

Càpsules de guió: Crea personatges potents – NOU

Una bona història mai està completa si ningú la fa avançar. Aprèn a dissenyar personatges amb credibilitat, empatia i profunditat en aquesta càpsula de guió de ficció centrada en les motivacions i la personalitat. No cal tenir coneixements previs.

Anem al cinema – NOU

L'objectiu final del curs és el d'aprendre a gaudir del cinema en el sentit més ampli, dotar-se dels criteris i recursos per entendre qualsevol pel·lícula i perdre la por a descobrir noves propostes cinematogràfiques.

El feminisme a través del cinema

Benvinguts a aquest viatge per la feminitat i la història del feminisme. Visionarem sis pel·lícules, des de clàssics imprescindibles com "Thelma & Louise" fins a obres més arriscades com "Orlando",en les quals es reivindiqui el paper de la dona en la societat. Reflexionarem sobre el concepte del femení, com a fet innat o com a imposició cultural.