Les revoltes àrabs iniciades l’any 2011 van suposar un impuls transformador i revolucionari sense precedents als països del Nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà. Una àrea molt propera i alhora molt desconeguda que va sorprendre al món per la intensitat, la transcendència i l’extensió d’aquests esdeveniments.

A partir de les 18h, la Fundació Solidària Flama hem convidat a Santiago Alba Rico i a Nazanín Armanian perquè ens facin una radiografia de la situació actual, un balanç des de l’any 2011 fins avui, incidint en els canvis i transformacions que s’han produït i una valoració de la rellevància i la transcendència de les revoltes. Finalment, pretenem que ens avancin quines perspectives de canvi preveuen en relació a les demandes de llibertats democràtiques i de transformacions polítiques, econòmiques i socials.

Dins d’aquest marc global, volem també conèixer quina és la situació actual de les dones, quin ha estat el seu paper en les revoltes i com l’anomenada primavera àrab ha incidit en la defensa dels seus drets i en la seva lluita per assolir la igualtat.

Més informació de l’acte