Quan en un espai deixem que els infants s’expressin lliurement i treguin allò que porten dins ens podem trobar amb situacions inesperades.

Què fem quan els adults no volem dirigir i és un infant qui pren el rol de líder i dirigeix les activitats de tots?
Què passa quan es donen relacions que ens semblen no equilibrades, com un abús o falta de respecte? Potser de tot el grup envers un infant…?

En parlarem amb en Pere Juan, cofundador de la Caseta i membre del grup de treball de la XELL.