https://patillimona.net/wp-content/uploads/2018/07/BannerWeInscripcions_T18.jpg
Inscripcions al Pati LLimona
Inscripcions PAti Llimona
Inscripcions PAti Llimona
AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 6 mesos D'ANTIGUITAT

Quan en un espai deixem que els infants s’expressin lliurement i treguin allò que porten dins ens podem trobar amb situacions inesperades.

Què fem quan els adults no volem dirigir i és un infant qui pren el rol de líder i dirigeix les activitats de tots?
Què passa quan es donen relacions que ens semblen no equilibrades, com un abús o falta de respecte? Potser de tot el grup envers un infant…?

En parlarem amb en Pere Juan, cofundador de la Caseta i membre del grup de treball de la XELL.

AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 6 mesos D'ANTIGUITAT