AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 2 mesos D'ANTIGUITAT

Si ens fa mal l’esquena, no pugem l’infant en braços…

Per evitar el patriarcat o el matriarcat no hem de caure involuntàriament en un filliarcat… Creiem en la importància de respectar els processos de vida: dels infants, de mares i pares, d’altres adults… Per acompanyar algú cal que escoltem també les nostres necessitats. Anar-hi en contra pot generar frustració, cansament i ressentiment que poden fer que grinyolin les relacions.

En parlarem amb el Marc Alcega (membre del grup de treball de la XELL)

AQUEST ARTICLE TÉ MÉS DE 2 mesos D'ANTIGUITAT