La feina és un bé molt preuat, escàs i sempre precari. L’aclimatació a l’ambient urbà, molt dura. La ciutat no pot acollir més gent i aquesta va amuntegant-se en habitatges calamitosos.
La pel·lícula reflecteix perfectament la societat de postguerra dels primers cinquanta, amb gran profusió d’escenes i llocs quotidians de les classes populars.

El Cercle d’Escriptors Cinematogràfics premiarà a la pel·lícula, al seu director i als seu secundaris.

A partir de les 19.00h

● Aforament limitat

● Activitat gratuïta